تبلیغات تعاملی


  • تبلیغات تعاملی به نوعی از تبلیغات گفته می شود که با استفاده از رسانه های آنلاین یا آفلاین، با هدف برقراری ارتباط با مصرف کنندگان و همچنین برای ترویج محصولات، علامت های تجاری، خدمات، و اطلاعیه های خدمات عمومی ، شرکت های بزرگ و یا گروه های سیاسی تولید می شود. به گفته مجله Journal of Interactive Advertising، تبلیغات تعاملی به معنی ارائه و پروموشن یک محصول، خدمت یا یک ایده توسط یک واسطه (اسپانسر) گفته می شود. این نوع از تبلیغات بهترین فرم برای ایجاد ارتباط مستقیم بین مشتری و فروشنده است. بیش ترین استفاده از تبلیغات تعاملی از طریق اینترنت صورت می گیرد. استفاده از تبلیغات تعاملی باعث کاهش خسارات مالی برندها (به دلیل ضعف برخی از آژانس های تبلیغاتی) می شود و توانایی رساندن پیام به صورت مستقیم به ذهن مخاطبان را دارد و کمک زیادی به برندهای صاحب نام برای غلبه بر محصولات جدید تر می کند