تولید محتوای متنی ومقالات


  • با تخصصی شدن فرآیند بازاریابی کلیه برند ها نیازمند متون تخصصی ومقالات حرفه ای در زمینه حوزه تخصصی وحرفه ای خود هستند تولید محتوای متنی شامل تدوین مقالات هدفمند واستاندارد می باشد که نیازمند هدف گذاری ، تحقیق، بررسی اسناد ، نگارش متن و ویرایشگری حرفه ای می باشد. درکنار این مراحل در برخی موارد نیاز به استفاده از رفرنس های زبان اصلی برای دست یابی به اطلاعات دست اول می باشد لذا اقدام به ترجمه تخصصی این متون می گردد.