انیمیشن تبلیغاتی


  • انیمیشن یا پویا نمایی به معنای ایجاد یک پروسه داستانی یا تبلیغاتی توسط المان های گرافیکی است . انیمیشن های تبلیغاتی تجاری توسط شرکتها در پلتفرم های مختلف رسانه های دیجیتال و اجتماعی استفاده می شود تا بتوانند برند، محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنند. فیلم های تبلیغاتی تجاری جذاب و مؤثر هستند و از نظر حضور آنلاین و درگیری مشتری با پیام انیمیشن می توانند باعث افزایش چشمگیر شما شوند.