موشن گرافیک


  • ویدیو هایی که پیام ومحتوا رابه صورت متحرک منتقل می کنند موشن گرافی هستند . انتقال محتوا بااین روش از مزیت های بسیاری برخوردار است ازجمله اینکه می توان محتوا رابه صورت جذاب، تاثیر گذارتر و در زمان کوتاه تری به مخاطب ارائه داد . موشن ها می توانند به صورت آفلاین یاآنلاین بر روی کامپیوتر ، موابایل، در وبسایت ها نمایش داده شده وبه انتقال پیام واهداف یک برند بپردازند.