سریال تبلیغاتی


  • از ديد روانشناسي يك پيام براي آنكه از حافظه كوتاه مدت يك انسان به حافظه بلند مدت و دائمي منتقل شود ، مي بايست حداقل بين 6 تا 8 بار در فاصله زماني هاي مشخص آن پيام را به مخاطب تقديم كرد. با انجام اين روند اجازه داده نمي شود تا نام ، خاطره و يا خدمات آگهي تبليغاتي از حافظه كوتاه مدت پاك شده و با ياد آوري مي كوشيم تا خود را در حافظه بلند مدت مخاطب جاي دهيم اما گاهي ديده مي شود كساني كه اين اصل را رعايت مي كنند آنقدر يك پيام را به سمت مخاطب پرتاب می كنند تا مخاطب از آن خسته شده و هيچ نو آوري در آن نمي بيند كه هر چه به آن بي ميل تر شود تبليغات به ضد تبليغ تبديل مي شود. در مورد تبلیغات سریالی توصیه میشود محتوای تولیدی در ژانر کمدی و طنز ساخته شده تا در ذهن مخاطب تاثیرگزار تر باشد .