رصد برند سیاسی

جامعه سیاسی، احزاب وشخصیت های سیاسی ایرانی به طور روزافزون در حال گام برداشتن به سمت برند سازی سیاسی هستند .

رفتار و کنش های سیاسی فضای سیاسی ایران؛ امروزه ، لبریز از  تاثیر پذیری از فضای مجازی ایست . کوچک ترین رفتار کاربران در فضای مجازی میتوانند همانند وزش باد های موسمی کوچک که با گرد هم آمدن باعث شکل گیری سونامی شوند ، باعث صعود یا سقوط یک برند سیاسی شوند .

چند کانالی بودن مهم ترین ویژگی برند های سیاسی ایست . هر برند سیاسی در مقاطع ویژه فعالیت خود علل الخصوص دوره انتخابات الزامی ایست  در تمامی کانال های ارتباطی و پلتفرم های ارتباطی حوزه فعالیت خود مجهز به تریبون هایی قوی و گویا باشد تا شعار و ویژگی های برند خود را به گوش مخاطبان خود و دیگر افرادی که پتانسیل تبدیل شدن به مخاطبین جدید برند را دارد برساند .

امروزه با پیچیده شدن رفتار  سیاسی مخاطبان در جوامع  در حال گذار از توسعه نیافتگی به سمت توسعه یافتگی ، باعث توسعه دموکراسی در این کشورها شده است.

برند های سیاسی در کلیه مراحل  شکوفایی خود نیازمند رصد دائمی کلیه پلتفرم های فضای مجازی می باشند .

رصد برند سیاسی به عقلا و دکترین جریان های سیاسی این امکان را میدهد که در هر لحظه از بزنگاه های حیاتی یک جریان سیاسی افکار و واکنش های مخاطبین خود را رصد و در برابر رقبای خود توانایی ایجاد موج ها و ضد موج های تبلیغاتی را داشته باشند .

مجموعه کارشناسان برتر بازار با در اختیار داشتن مجموعه ای توانا از

کارشناسان  رشته های مدیریت ، تجارت الکترونیک ،انسان شناسی ,علوم سیاسی ، ارتباطات و  در اختیار داشتن قوی ترین سرورهای جهانی تنها مجری رصد برند سیاسی در استان های خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی است .
بازگشت
resume