افکارسنجی سیاسی 

  در دنیای سیاست؛ احزاب و شخصیت های سیاسی برای گسترش برند سیاسی خود از تمامی کانال ها و پلتفرم های موجود استفاده میکنند اما نکته اساسی این است که میزان باز خورد این برند های سیاسی از جامعه هدف خود به چه میزان است ؟

با ورود فضای سیاسی ایران به کارزار های انتخاباتی در مقاطع زمانی و سطوح مختلف به طور معمول فرآیند انتقال پیام ها و مفاهیم به طور گسترده و غیر هدفمند به ذهن مخاطبین وارد و چون نقطه خاصی از روح و روان و ذهن مخاطب خود راهدف نگرفته است ،به سرعت و به محض ورود پیام جدید که در اکثر موارد پیام کاندیدای رقیب بوده ، از ذهن مخاطب خارج شده و به فراموشی سپرده خواهد شد .

در روند افکارسنجی برند سیاسی با استفاده از ابزار و توان تکنولوژی مجموعه کارشناسان برتر بازار ما این امکان را به برند های سیاسی خواهیم داد که با مشخص کردن جامعه هدف مورد نظر خود به اعماق ذهن مخاطبان نفوذ کرده ، پیام و شعار خود را به صورت موثر و از طریق پس خوراند ذهنی در عمق ذهن مخاطب جا گذاری نمایند.
مجموعه کارشناسان برتر بازار با در اختیار دپارتمان ویژه سیاسی در بین دپارتمان های تخصصی خود ، توانایی طراحی ، برنامه ریزی و اجرای صفر تا صد پروژه های برندینگ سیاسی ، انتخاباتی را داراست.
بازگشت
resume